È«²¿Ö°Î»·ÖÀà

  ½ô¼±ÕÐƸ

  2089017064

  ÍƼöְλRecommended Job

  239-938-7080

  ×îÐÂְλLatest Job

  ¸ü¶à>>

  ÕÕƬ¼òÀúPhoto Resume

  ¸ü¶à>>

  ÖÐר,10ÄêÒÔÉÏ

  ½¨ÖþÉè¼Æ/ÖÆͼ,µç¹¤,¼ÆËã»ú¸¨Öú...

  ¸ßÖÐ,1-3Äê

  Ò½ÁƼ¼ÊõÈËÔ±

  ¸ßÖÐ,1-3Äê

  Ò½ÁƼ¼ÊõÈËÔ±

  ´óר,3-5Äê

  ÏúÊÛ¾­Àí

  ±¾¿Æ,5-10Äê

  ¿Í·þ/¼¼ÊõÖ§³Ö/¿Í·þרԱ

  ´óר,3-5Äê

  ÏúÊÛÈËÔ±/ÏúÊÛ¹¤³Ìʦ

  ´óר,1ÄêÒÔÏÂ

  ¿Í·þרԱ

  ×îмòÀúLatest resume

  ¸ü¶à>>
  540-362-53922018-10-30
  ±¾¿Æ | 5-10Äê | ÒâÏò£º½ÌÓý/Åàѵ
  55964349892018-06-15
  ´óר | 10ÄêÒÔÉÏ | ÒâÏò£ºÏúÊÛ¹ÜÀí
  (626) 206-37602018-03-15
  ˶ʿ | ÎÞ¾­Ñé | ÒâÏò£ºÈËÁ¦×ÊÔ´
  Áõΰ2018-03-14
  ´óר | 5-10Äê | ÒâÏò£ºÎïÒµ¹ÜÀí¾­Àí/Ö÷¹Ü,Ô°ÁÖ/¾°¹ÛÉè...
  ·ëսʤ2018-01-13
  ˶ʿ | 5-10Äê | ÒâÏò£ºÒ½ÁÆÆ÷еÏúÊÛ,Ò½Ôº¹ÜÀíÈËÔ±
  610-285-40552017-12-14
  ´óר | Ó¦½ìÉú | ÒâÏò£ºÆ½ÃæÉè¼Æ,ÌÔ±¦ÃÀ¹¤,ÍøÒ³Éè¼Æ/ÃÀ...
  Àî·ÉÑà2017-12-14
  ±¾¿Æ | 5-10Äê | ÒâÏò£º»¤Ê¿/»¤ÀíÈËÔ±
  ÕÔ×ÚÇ¿2017-12-12
  ÖÐר | 10ÄêÒÔÉÏ | ÒâÏò£º½¨ÖþÉè¼Æ/ÖÆͼ,µç¹¤,¼ÆËã»ú¸¨Öú...
  N00000232017-09-19
  ±¾¿Æ | 10ÄêÒÔÉÏ | ÒâÏò£º½á¹¹¹¤³Ìʦ
  ºî´º½Ü2017-05-18
  ¸ßÖÐ | 1-3Äê | ÒâÏò£ºÒ½ÁƼ¼ÊõÈËÔ±
  ºî´º½Ü2017-05-15
  ¸ßÖÐ | 1-3Äê | ÒâÏò£ºÒ½ÁƼ¼ÊõÈËÔ±
  ºî´º½Ü2017-05-15
  ¸ßÖÐ | 1-3Äê | ÒâÏò£ºÒ½ÁƼ¼ÊõÈËÔ±
  ketch2016-10-27
  ÖÐר | 10ÄêÒÔÉÏ | ÒâÏò£º»á¼Æ,ÎÄÔ±
  ÒüÑǾü2016-09-10
  ˶ʿ | 5-10Äê | ÒâÏò£º×ܲÃÖúÀí/×ܾ­ÀíÖúÀí
  (269) 768-49852016-07-20
  ³õÖÐ | 1-3Äê | ÒâÏò£ºÏúÊÛÖ÷¹Ü
  ÀîÏþ2016-07-03
  ´óר | 3-5Äê | ÒâÏò£º»¤Ê¿/»¤ÀíÈËÔ±
  (505) 858-33162016-07-03
  ¸ßÖÐ | 5-10Äê | ÒâÏò£ºÒ½ÁƼ¼ÊõÈËÔ±
  (347) 627-92482016-04-20
  ´óר | 3-5Äê | ÒâÏò£ºÏúÊÛ¾­Àí
  clincher work2016-04-20
  ±¾¿Æ | 5-10Äê | ÒâÏò£º¿Í·þ/¼¼ÊõÖ§³Ö/¿Í·þרԱ
  702-466-39352016-04-20
  ´óר | 3-5Äê | ÒâÏò£ºÏúÊÛÈËÔ±/ÏúÊÛ¹¤³Ìʦ

  Ö°³¡×ÊѶWorkplace Information

  401-681-3226

  ÓÑÇéÁ´½ÓFriendly Link

  501-490-6536
  ÎÒÒª½¨Òé
  ÎÒÒª¶©ÔÄ