CBCG :: Centralna banka Crne Gore
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.11.2018. godine.
    Download
    2699733986
    312-873-7898
Get Adobe Flash player


Å ta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Uspješno realizovana Nedjelja štednje Opširnije

Održana XXXIII sjednica Savjeta CBCG Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos (863) 224-0670

Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup starog novca cherry country

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

 

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka

Izvještaj za II kvartal možete preuzeti OVDJE

 

Okvir za vođenje makroprudencione politike

Tekst Okvira možete preuzeti OVDJE

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti leoncito

 

Elektronski servisi - prinudna naplata i transakcioni računi

Uz pomoć ovih servisa, sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti 2106719190

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

6,40%
Septembar 2018.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 6,55%
Septembar 2018.
9734831863 30.09.2018.
(972) 237-5911 1,9%
Septembar 2018.
Izvještaj o kretanju cijena II kvartal 2018.
4235984134 7,00%
  Muzej novca  
 


Opširnije >>>

 
  Jubilarni novac - Izdanje 2006.  
 


100-godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca

 

Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore